331 afbeeldingen van de RET; het openbaar vervoer in Rotterdam

Van ouder materieel kan ik u helaas geen eigen foto’s meer tonen, omdat Sociale Zaken mij destijds verplichtte om ruim 20.000 foto’s te vernietigen.

Zij redeneerden dat ik daar mogelijk een fotoboek van zou kunnen samenstellen; en wanneer ik dat zou doen en ik de inkomsten daarvan niet zou opgeven, dat dat dan fraude zou zijn.

Om dit te voorkomen werd ik, om mijn uitkering te behouden, verplicht op voorhand ook al deze foto’s te vernietigen. Dit onder het motto “Voorkomen is beter dan genezen”.

Ook het afstaan aan bijv. een museum werd niet toegestaan.

Alleen van nieuwer materieel zijn de foto’s van mij en van ouder materieel zijn de foto’s van derden.

Voor zover ik dit heb kunnen achterhalen staat de naam van de fotograaf er bij. Mocht u een foto zijn met de opmerking “Fotograaf: Onbekend” en u weet wel wie de fotograaf was, dan stel ik het op prijs wanneer u mij zijn of haar naam alsnog even wilt doorgeven.

http://hs-fotografie.nl/fotos/Openbaar-Vervoer/RET/